Tips voor de TussenTijdseToets en het Praktijk examen:

En dan is het al weer zover de toets of het examen staat voor de deur.

Hierbij een paar tips:

 1. Wees zeker van jezelf, zorg voor voldoende voorbereiding, bij twijfel kan je beter
  een paar extra lessen rijden dan door de zenuwen/angst zakken
 2. Kijk niet vanuit je ooghoeken, draai met je hoofd
 3. Pas de regels toe zoals je deze geleerd hebt bij de theorie en bij het lessen
 4. Rij vlot met het verkeer mee, let op de (toegestane) snelheid, de omstandigheden
  en de doorstroming
 5. Zorg dat je altijd een compleet beeld hebt van wat er om de auto heen gebeurd
 6. Dit kan je bereiken door ver voor je uit te kijken, je spiegels goed te gebruiken, let
  let ook op je afstand tot je voorganger
 7. Bij de bijzondere verrichtingen bezig zijn met het verkeer om je heen (kijken) en niet
  met de bediening van de auto. Het hoeft niet allemaal foutloos, een foutje mag, als je
  het maar “veilig” oplost
 8. Communiceer met je medeweggebruikers middels de richtingaanwijzer en/of oogcontact
 9. Let op je snelheid in bochten, bij het naderen van kruisingen en oversteekplaatsen
 10. Laat je niet van de wijs brengen door tips van andere “experts”

RIJ niet anders dan tijdens de lessen, een foutloze rit bestaat niet, een foutje mag, hou je aan
de verkeersregels en los het veilig op.

Kortom laat zien wat je tijdens het lessen geleerd hebt en dat je zelfverzekerd en besluitvaardig.
kunt rijden.

Verloop van de TussenTijdseToets:

De tussentijdse toets wordt afgenomen met de lesauto waar je normaal mee rijdt.
Een Tussentijdse toets duurt 55 minuten, hiervan rij je 35 minuten. De examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij houdt alles conform exameneisen tegen het licht.

De examinator laat je een kenteken lezen op minimaal 25 meter afstand, vervolgens zal hij/zij nog controle vragen stellen over de auto (dashboard, banden of motorruimte), aansluitend volgt de rit. Je voert tijdens de Tussentijdse toets twee bijzondere manoeuvres uit, zijn deze goed bevonden, dan krijg je hiervan vrijstelling tot en met het eerste examen.

Na afloop krijg je van de examinator helder en duidelijk punt voor punt zijn bevindingen te horen en of je wel of geen vrijstelling hebt behaald. Het uitslagformulier met alle aandachtspunten en de eventuele vrijstelling krijg je binnen een paar uur thuis op de mail.

Meenemen: je legitimatiebewijs (geldig), het oproepformulier en het zelfreflectieformulier.

Verloop van het praktijk examen:

Het praktijk examen wordt net als de TussenTijdseToets afgenomen met de lesauto waar je normaal mee rijdt.

De examinator laat je een kenteken lezen op minimaal 25 meter afstand, als je vrijstelling van de bijzondere manoeuvres hebt (TussenTijdseToets) volgen er geen controle vragen over de auto en begint de rit. Heb je geen vrijstelling of geen TussentijdseToets gereden dan volgen eerst enkele controle vragen en begint de rit.

Het praktijk examen duurt 55 minuten, hiervan rij je 35 minuten. De examinator van het CBR beoordeelt tijdens het praktijk examen hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij houdt alles conform de exameneisen tegen het licht.

Als je vrijstelling hebt hoef je tijdens het examen geen bijzondere manoeuvres uit te voeren, Indien je geen TussenTijdseToets gereden hebt of geen vrijstelling hebt voer je tijdens het examen twee bij-zondere manoeuvres uit. Na afloop krijg je van de examinator direct te horen of je wel of niet geslaagd bent en indien nodig een heldere, duidelijke uitleg/toelichting.

Het uitslagformulier krijg je binnen een paar uur thuis op de mail.

Meenemen: je legitimatiebewijs (geldig), het oproepformulier met bijbehorende gezondheidsverklaring en het zelfreflectieformulier.

Verloop van het praktijk examen(faalangst):

Het faalangstexamen is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen, maar er is meer tijd om je op je gemak te stellen. Tijdens de rit kun je om een time-out vragen. Het faalangstexamen is heel geschikt als je (te) veel spanning voelt bij het examen of je van jezelf weet dat je kunt blokkeren.

 

Geslaagd of gezakt

Als je geslaagd bent zal het CBR deze uitslag elektronisch verzenden naar de gemeente waar je woont. Je moet bij de meeste gemeenten digitaal een afspraak maken om je rijbewijs aan te vragen.
Neem bij deze aanvraag je legitimatie, een pasfoto en geld mee. Je kunt het rijbewijs 5 werkdagen na aanvraag ophalen of via een spoed-aanvraag de volgende dag (extra kosten).

Als je gezakt bent dan licht de examinator toe welke examenonderdelen je onvoldoende beheerst. Daarna kun je in overleg met je rij-instructeur de benodigde rijlessen plannen en/of opnieuw een examen aanvragen.