exclusief tussentijdse toets

20 lesuren | € 1.450,-
Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen
30 lesuren | € 1.825,-
Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen
40 lesuren | € 2.180,-
Theoriepakket, theorieexamen, praktijkexamen

inclusief tussentijdse toets

20 lesuren | € 1.555,-
Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen
30 lesuren | € 1.945,-
Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen
40 lesuren | € 2.300,-
Theoriepakket, theorieexamen, tussentijdsetoets, praktijkexamen

Als de leerling geen gebruik wil maken van het theoriepakket en rechtstreeks het examen bij het CBR boekt,  € 60,- korting!

Overige tarieven / Aanvullende pakketten

Losse lessen: € 53,- per uur
Dit uurtarief kan je beïnvloeden door gebruik te maken van het 10 of 20 uur pakket.
Pakket 10 lesuren: € 495,-

In één keer 10 uur inkopen, dan wordt het uurtarief verlaagd naar
€ 49,50 per uur.

Pakket 20 lesuren: € 965,-

In één keer 20 uur inkopen, dan wordt het uurtarief verlaagd naar
€ 48,25 per uur.

TussenTijdse Toets : € 270,-
Een goede voorbereiding op het examen! Zie ook pagina TTT & examen.
CBR praktijk(her)examen: € 270,-
Voor als je later instroomt en via een 10 of 20 uur pakket naar het examen toewerkt. Zie ook pagina TTT & examen.
BNOR Praktijkexamen : € 290,-
Na 4 examens niet geslaagd bij het CBR volgt een BNOR (bureau nader onderzoek rijvaardigheid) examen.
Faalangst praktijkexamen: € 320,-
Voor het examen is meer tijd gereserveerd en er is meer aandacht voor de leerling om hem/haar op zijn/haar gemak te stellen. Zie ook pagina TTT & examen.
Eigen Verklaring
Deze bevat vragen m.b.t. je gezondheid en is nodig om het praktijkexamen aan te kunnen vragen. m.i.v. 01-11-2017 door de leerling zelf bij het CBR aan te vragen en te voldoen via mijn.cbr.nl
Opfriscursus : € 190,-
Deze is bedoeld voor mensen die al in het bezit van een rijbewijs zijn, korte of langere tijd niet meer gereden hebben en/of zich door een gebeurtenis onzeker voelen in het verkeer. De nadruk zal liggen op door u aangegeven punten (bv. kruisingen, snelweg, binnen- of buiten de bebouwde kom), aangevuld met door de instructeur geconstateerde punten. Alles uiteraard toegespitst op uw leertempo en uw persoon. Met een doel: u weer zo snel mogelijk een zekere en zelfstandige weggebruiker te maken. Tijdsduur 4 uur.