Algemene Voorwaarden

 • De duur van een rijles is 60 minuten.
 • De rijschool is verplicht om met een door het CBR goedgekeurde lesauto te verschijnen (tijdens de autorijles, TussentijdseToets en praktijkexamen.
 • De TussentijdseToets en het praktijkexamen worden afgelegd met dezelfde lesauto. Als hiertoe noodzaak is zal een vervangende lesauto beschikbaar gesteld worden.
 • Betaling dient contant na de les voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. . Pakketleerlingen dienen hun termijnbedrag uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum/data (zie de per mail toegezonden factuur) voldaan te hebben.
 • Voor het praktijkexamen dienen alle openstaande bedragen te zijn voldaan.
 • De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. De instructeur zal een wachttijd van 10 minuten in acht nemen. Bij het niet verschijnen tijdens een afspraak wordt de gehele les in rekening gebracht.
 • Afmelden voor een les dient minimaal 48 uur van te voren telefonisch (niet per mail , SMS of app) gedaan te worden. Bij niet juist of tijdig afmelden zullen de niet gereden lesuren in rekening worden gebracht.
 • De cursist dient voor aanvraag van de TussenTijdeseToets en/of het praktijkexamen in het bezit te zijn van een geldig theorie certificaat.
 • De cursist dient tijdens de rijopleiding een geldig ID bewijs of paspoort bij zich te hebben.
 • De cursist mag tijdens de rijlessen, tussentijdse toets en praktijkexamen niet onder invloed zijn van verdovende middelen zoals drank, drugs en geneesmiddelen welke de rijvaardigheid kunnen be├»nvloeden.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de eigen verklaring.
 • In de lesauto mag niet worden gerookt, dit geldt zowel voor de leerling als de instructeur