Opfriscursus

Deze is bedoeld voor mensen die al in het bezit van een rijbewijs zijn, korte of langere tijd niet meer gereden hebben en/of zich door een gebeurtenis onzeker voelen in het verkeer.

De nadruk zal liggen op door u aangegeven punten (bv. kruisingen, snelweg, binnen- of buiten de bebouwde kom), aangevuld met door de instructeur geconstateerde punten. Alles uiteraard toegespitst op uw leertempo en uw persoon.

Met een doel: u weer zo snel mogelijk een zekere en zelfstandige weggebruiker te maken .